Algemene Voorwaarden SUP AWAY Heerenveen

Iedereen die deelneemt aan activiteiten van SUP AWAY Heerenveen verklaart:

  • Te kunnen zwemmen. Indien je niet kunt zwemmen heeft de instructeur de bevoegdheid om je voor (verdere) deelname uit te sluiten. Er bestaat geen recht op restitutie van cursusgelden en/of overige door de jouw gemaakte kosten.
  • Dat SUP AWAY Heerenveen voor aanvang van de les, clinic of tour op de hoogte is van eventuele aandoeningen, lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan bekend is dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn.
  • Dat, indien met eigen materiaal deelgenomen wordt, deze van tevoren is gecheckt, in goede staat verkeert en veilig is in gebruik.
  • Dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en dat supactiviteiten alleen doorgaan als de weersomstandigheden dit toelaten. Dit is altijd ter beoordeling van SUP AWAY Heerenveen.
  • Niet zwanger te zijn.
  • Het deelnemen aan alle SUPactiviteiten van SUP AWAY Heerenveen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. SUP AWAY Heerenveen, vertegenwoordigt door Frieda Riezebos, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door ongevallen en/of schade aan of het zoekraken van eigendommen en of materiaal.

Lesduur

Alle lessen aangeboden door SUP AWAY Heerenveen zijn 60 minuten. Voor lessen langer dan een uur rekenen we een meerprijs.

Betaling

De betaling dient minimaal drie dagen voorafgaand aan de lessen per tikkie voldaan te zijn. Indien het afgesproken bedrag niet op tijd bij ons op de rekening staat, zijn wij vrij om je gereserveerde board aan iemand anders te geven.

Annulering van de lessen

Mocht je onverwachts niet aanwezig kunnen zijn bij een les en je geeft dat minder dan 12 uur van te voren door, dan kan de les niet ingehaald worden. Bij annulering vindt geen restitutie plaats.

Persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van SUP AWAY Heerenveen gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. De foto’s die we tijdens de lessen maken delen we met de deelnemers via WhatsApp, Facebook en Instagram. Daarnaast  gebruiken we op deze Social Media kanalen geen close ups zonder overleg met de betrokken personen. Mocht je bezwaar hebben tegen het posten van foto’s, dit graag melden aan Frieda Riezebos.

Als je je aanmeldt via de site, per e-mail, app of telefonisch, gaan we er vanuit dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.